తెలుగు పంచాంగం 2021

జూలై 7, 2021 పంచాంగం

శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సరం

ఉత్తరాయణం, గ్రీష్మ ఋతువు, జ్యేష్ఠము

సూర్యోదయం, సూర్యాస్తమయం

05:40, 18:44

చంద్రోదయం, చంద్రాస్తమయం

03:58, జూలై 08, 16:36

పంచాంగము

వారము

బుధవారము

తిథి

కృష్ణ పక్షం, త్రయోదశి 03:20, జూలై 08 వరకు

నక్షత్రము

రోహిణి 18:19 వరకు

యోగము

గణ్డ 15:36 వరకు

కరణము

బవ 14:13 వరకు వణిజ 03:20, జూలై 08 వరకు

శుభ సమయములు

బ్రహ్మ ముహూర్తం

04:13 నుండి 04:57 వరకు

అభిజిత్

--

గోధూళి ముహూర్తం

18:31 నుండి 18:55 వరకు

అమృతకాలము

14:43 నుండి 16:31 వరకు

అశుభ సమయములు

రాహు కాలం

12:12 నుండి 13:50 వరకు

గుళిక కాలం

10:34 నుండి 12:12 వరకు

వర్జ్యం

09:20 నుండి 11:08 వరకు 00:32, జూలై 08 నుండి 02:19, జూలై 08 వరకు

యమగండకాలం

07:18 నుండి 08:56 వరకు

దుర్ముహూర్తం

11:46 నుండి 12:38 వరకు

జూలై 2021 పండుగలు

పండుగలు, శెలవులు మరియు ముఖ్యమైన రోజులు

Vijayawada, Andhra Pradesh, India. Telugu Panchangam Calendar July 2021 Daily Hindu Panchangam in Telugu Day starts and ends with Sunrise.