తెలుగు పంచాంగం 2021

జూలై 5, 2021 పంచాంగం

శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సరం

ఉత్తరాయణం, గ్రీష్మ ఋతువు, జ్యేష్ఠము

సూర్యోదయం, సూర్యాస్తమయం

05:40, 18:44

చంద్రోదయం, చంద్రాస్తమయం

02:32, జూలై 06, 14:54

పంచాంగము

వారము

సోమవారము

తిథి

కృష్ణ పక్షం, ఏకాదశి 22:30 వరకు

నక్షత్రము

భరణి 12:12 వరకు

యోగము

ధృతి 13:30 వరకు

కరణము

బవ 09:12 వరకు బాలవ 22:30 వరకు

శుభ సమయములు

బ్రహ్మ ముహూర్తం

04:12 నుండి 04:56 వరకు

అభిజిత్

11:46 నుండి 12:38 వరకు

గోధూళి ముహూర్తం

18:31 నుండి 18:55 వరకు

అమృతకాలము

06:47 నుండి 08:35 వరకు

అశుభ సమయములు

రాహు కాలం

07:18 నుండి 08:56 వరకు

గుళిక కాలం

13:50 నుండి 15:28 వరకు

వర్జ్యం

01:46, జూలై 06 నుండి 03:35, జూలై 06 వరకు

యమగండకాలం

10:34 నుండి 12:12 వరకు

దుర్ముహూర్తం

12:38 నుండి 13:31 వరకు 15:15 నుండి 16:07 వరకు

జూలై 2021 పండుగలు

పండుగలు, శెలవులు మరియు ముఖ్యమైన రోజులు

Vijayawada, Andhra Pradesh, India. Telugu Panchangam Calendar July 2021 Daily Hindu Panchangam in Telugu Day starts and ends with Sunrise.