తెలుగు పంచాంగం 2021

జూలై 29, 2021 పంచాంగం

శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సరం

దక్షిణాయణం, గ్రీష్మ ఋతువు, ఆషాఢము

సూర్యోదయం, సూర్యాస్తమయం

05:47, 18:40

చంద్రోదయం, చంద్రాస్తమయం

22:40, 10:23

పంచాంగము

వారము

గురువారము

తిథి

కృష్ణ పక్షం, షష్టి 03:54, జూలై 30 వరకు

నక్షత్రము

ఉత్తరాభాద్ర 12:03 వరకు

యోగము

సుకర్మా 20:03 వరకు

కరణము

బవ 15:15 వరకు వణిజ 03:54, జూలై 30 వరకు

శుభ సమయములు

బ్రహ్మ ముహూర్తం

04:18 నుండి 05:03 వరకు

అభిజిత్

11:48 నుండి 12:40 వరకు

గోధూళి ముహూర్తం

18:28 నుండి 18:52 వరకు

అమృతకాలము

06:59 నుండి 08:40 వరకు

అశుభ సమయములు

రాహు కాలం

13:50 నుండి 15:27 వరకు

గుళిక కాలం

09:00 నుండి 10:37 వరకు

వర్జ్యం

01:03, జూలై 30 నుండి 02:47, జూలై 30 వరకు

యమగండకాలం

05:47 నుండి 07:24 వరకు

దుర్ముహూర్తం

10:05 నుండి 10:56 వరకు 15:14 నుండి 16:06 వరకు

జూలై 2021 పండుగలు

పండుగలు, శెలవులు మరియు ముఖ్యమైన రోజులు

Vijayawada, Andhra Pradesh, India. Telugu Panchangam Calendar July 2021 Daily Hindu Panchangam in Telugu Day starts and ends with Sunrise.