తెలుగు పంచాంగం 2021

జూలై 28, 2021 పంచాంగం

శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సరం

దక్షిణాయణం, గ్రీష్మ ఋతువు, ఆషాఢము

సూర్యోదయం, సూర్యాస్తమయం

05:47, 18:41

చంద్రోదయం, చంద్రాస్తమయం

22:05, 09:33

పంచాంగము

వారము

బుధవారము

తిథి

కృష్ణ పక్షం, పంచమి 02:48, జూలై 29 వరకు

నక్షత్రము

పూర్వాభాద్ర 10:45 వరకు

యోగము

అతిగణ్డ 20:19 వరకు

కరణము

కౌలవ 14:32 వరకు తైతిల 02:48, జూలై 29 వరకు

శుభ సమయములు

బ్రహ్మ ముహూర్తం

04:18 నుండి 05:02 వరకు

అభిజిత్

--

గోధూళి ముహూర్తం

18:28 నుండి 18:52 వరకు

అమృతకాలము

--

అశుభ సమయములు

రాహు కాలం

12:14 నుండి 13:51 వరకు

గుళిక కాలం

10:37 నుండి 12:14 వరకు

వర్జ్యం

20:52 నుండి 22:33 వరకు

యమగండకాలం

07:24 నుండి 09:00 వరకు

దుర్ముహూర్తం

11:48 నుండి 12:40 వరకు

జూలై 2021 పండుగలు

పండుగలు, శెలవులు మరియు ముఖ్యమైన రోజులు

Vijayawada, Andhra Pradesh, India. Telugu Panchangam Calendar July 2021 Daily Hindu Panchangam in Telugu Day starts and ends with Sunrise.