తెలుగు పంచాంగం 2021

జూలై 25, 2021 పంచాంగం

శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సరం

దక్షిణాయణం, గ్రీష్మ ఋతువు, ఆషాఢము

సూర్యోదయం, సూర్యాస్తమయం

05:46, 18:42

చంద్రోదయం, చంద్రాస్తమయం

20:03, 06:45

పంచాంగము

వారము

ఆదివారము

తిథి

కృష్ణ పక్షం, పాడ్యమి 05:50 వరకు విదియ 04:03, జూలై 26 వరకు

నక్షత్రము

శ్రవణం 11:18 వరకు

యోగము

ఆయుష్మాన్ 00:43, జూలై 26 వరకు

కరణము

కౌలవ 05:50 వరకు తైతిల 16:52 వరకు బవ 04:03, జూలై 26 వరకు

శుభ సమయములు

బ్రహ్మ ముహూర్తం

04:17 నుండి 05:02 వరకు

అభిజిత్

11:48 నుండి 12:40 వరకు

గోధూళి ముహూర్తం

18:29 నుండి 18:53 వరకు

అమృతకాలము

00:25, జూలై 26 నుండి 01:57, జూలై 26 వరకు

అశుభ సమయములు

రాహు కాలం

17:05 నుండి 18:42 వరకు

గుళిక కాలం

15:28 నుండి 17:05 వరకు

వర్జ్యం

15:09 నుండి 16:42 వరకు

యమగండకాలం

12:14 నుండి 13:51 వరకు

దుర్ముహూర్తం

16:58 నుండి 17:50 వరకు

జూలై 2021 పండుగలు

పండుగలు, శెలవులు మరియు ముఖ్యమైన రోజులు

Vijayawada, Andhra Pradesh, India. Telugu Panchangam Calendar July 2021 Daily Hindu Panchangam in Telugu Day starts and ends with Sunrise.