తెలుగు పంచాంగం 2021

జూలై 19, 2021 పంచాంగం

శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సరం

దక్షిణాయణం, గ్రీష్మ ఋతువు, ఆషాఢము

సూర్యోదయం, సూర్యాస్తమయం

05:44, 18:43

చంద్రోదయం, చంద్రాస్తమయం

14:00, 01:42, జూలై 20

పంచాంగము

వారము

సోమవారము

తిథి

శుక్ల పక్షం, దశమి 21:59 వరకు

నక్షత్రము

విశాఖ 22:27 వరకు

యోగము

శుభ 22:52 వరకు

కరణము

తైతిల 11:16 వరకు బవ 21:59 వరకు

శుభ సమయములు

బ్రహ్మ ముహూర్తం

04:16 నుండి 05:00 వరకు

అభిజిత్

11:48 నుండి 12:40 వరకు

గోధూళి ముహూర్తం

18:30 నుండి 18:54 వరకు

అమృతకాలము

14:16 నుండి 15:46 వరకు

అశుభ సమయములు

రాహు కాలం

07:21 నుండి 08:59 వరకు

గుళిక కాలం

13:51 నుండి 15:28 వరకు

వర్జ్యం

02:08, జూలై 20 నుండి 03:37, జూలై 20 వరకు

యమగండకాలం

10:36 నుండి 12:14 వరకు

దుర్ముహూర్తం

12:40 నుండి 13:32 వరకు 15:16 నుండి 16:07 వరకు

జూలై 2021 పండుగలు

పండుగలు, శెలవులు మరియు ముఖ్యమైన రోజులు

Vijayawada, Andhra Pradesh, India. Telugu Panchangam Calendar July 2021 Daily Hindu Panchangam in Telugu Day starts and ends with Sunrise.