తెలుగు పంచాంగం 2021

జూలై 17, 2021 పంచాంగం

శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సరం

దక్షిణాయణం, గ్రీష్మ ఋతువు, ఆషాఢము

సూర్యోదయం, సూర్యాస్తమయం

05:43, 18:44

చంద్రోదయం, చంద్రాస్తమయం

12:03, 00:11, జూలై 18

పంచాంగము

వారము

శనివారము

తిథి

శుక్ల పక్షం, అష్టమి 02:41, జూలై 18 వరకు

నక్షత్రము

చిత్తా 01:33, జూలై 18 వరకు

యోగము

శివ 07:24 వరకు సిద్ధ 04:48, జూలై 18 వరకు

కరణము

విష్టి 15:40 వరకు బవ 02:41, జూలై 18 వరకు

శుభ సమయములు

బ్రహ్మ ముహూర్తం

04:15 నుండి 04:59 వరకు

అభిజిత్

11:48 నుండి 12:40 వరకు

గోధూళి ముహూర్తం

18:31 నుండి 18:55 వరకు

అమృతకాలము

19:26 నుండి 20:57 వరకు

అశుభ సమయములు

రాహు కాలం

08:59 నుండి 10:36 వరకు

గుళిక కాలం

05:43 నుండి 07:21 వరకు

వర్జ్యం

10:16 నుండి 11:47 వరకు

యమగండకాలం

13:51 నుండి 15:29 వరకు

దుర్ముహూర్తం

05:43 నుండి 06:35 వరకు 06:35 నుండి 07:27 వరకు

జూలై 2021 పండుగలు

పండుగలు, శెలవులు మరియు ముఖ్యమైన రోజులు

Vijayawada, Andhra Pradesh, India. Telugu Panchangam Calendar July 2021 Daily Hindu Panchangam in Telugu Day starts and ends with Sunrise.