తెలుగు పంచాంగం 2021

జూలై 10, 2021 పంచాంగం

శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సరం

ఉత్తరాయణం, గ్రీష్మ ఋతువు, జ్యేష్ఠము

సూర్యోదయం, సూర్యాస్తమయం

05:41, 18:44

చంద్రోదయం, చంద్రాస్తమయం

--, 19:12

పంచాంగము

వారము

శనివారము

తిథి

కృష్ణ పక్షం, అమావాస్య 06:46 వరకు

నక్షత్రము

పునర్వసు 01:02, జూలై 11 వరకు

యోగము

వ్యాఘాత 16:50 వరకు

కరణము

నాగ 06:46 వరకు కింస్తుఘ్న 19:20 వరకు

శుభ సమయములు

బ్రహ్మ ముహూర్తం

04:14 నుండి 04:57 వరకు

అభిజిత్

11:47 నుండి 12:39 వరకు

గోధూళి ముహూర్తం

18:31 నుండి 18:55 వరకు

అమృతకాలము

22:27 నుండి 00:11, జూలై 11 వరకు

అశుభ సమయములు

రాహు కాలం

08:57 నుండి 10:35 వరకు

గుళిక కాలం

05:41 నుండి 07:19 వరకు

వర్జ్యం

12:08 నుండి 13:51 వరకు

యమగండకాలం

13:51 నుండి 15:29 వరకు

దుర్ముహూర్తం

05:41 నుండి 06:33 వరకు 06:33 నుండి 07:26 వరకు

జూలై 2021 పండుగలు

పండుగలు, శెలవులు మరియు ముఖ్యమైన రోజులు

Vijayawada, Andhra Pradesh, India. Telugu Panchangam Calendar July 2021 Daily Hindu Panchangam in Telugu Day starts and ends with Sunrise.