తెలుగు పంచాంగం 2021

జూన్ 9, 2021 పంచాంగం

శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సరం

ఉత్తరాయణం, వసంత ఋతువు, వైశాఖము

సూర్యోదయం, సూర్యాస్తమయం

05:34, 18:39

చంద్రోదయం, చంద్రాస్తమయం

05:16, జూన్ 10, 17:50

పంచాంగము

వారము, పక్షము

బుధవారము, కృష్ణ పక్షము

తిథి

చతుర్దశి 13:57 వరకు

నక్షత్రము

కృత్తిక 08:44 వరకు

యోగము & కరణము

సుకర్మా 06:48 వరకు
శకుని 13:57 వరకు చతుష్పాద 03:11, జూన్ 10 వరకు

శుభ సమయములు

బ్రహ్మ ముహూర్తం

04:07 నుండి 04:50 వరకు

అభిజిత్

--

గోధూళి ముహూర్తం

18:26 నుండి 18:50 వరకు

అమృతకాలము

06:02 నుండి 07:50 వరకు

అశుభ సమయములు

రాహు కాలం

12:07 నుండి 13:45 వరకు

గుళిక కాలం

10:29 నుండి 12:07 వరకు

వర్జ్యం

02:45, జూన్ 10 నుండి 04:33, జూన్ 10 వరకు

యమగండకాలం

07:12 నుండి 08:50 వరకు

దుర్ముహూర్తం

11:41 నుండి 12:33 వరకు

జూన్ 2021 పండుగలు

పండుగలు, శెలవులు మరియు ముఖ్యమైన రోజులు

Vijayawada, Andhra Pradesh, India. Hindu Panchangam Day starts and ends with Sunrise.