తెలుగు పంచాంగం 2021

జూన్ 7, 2021 పంచాంగం

శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సరం

ఉత్తరాయణం, వసంత ఋతువు, వైశాఖము

సూర్యోదయం, సూర్యాస్తమయం

05:34, 18:39

చంద్రోదయం, చంద్రాస్తమయం

03:54, జూన్ 08, 16:10

పంచాంగము

వారము, పక్షము

సోమవారము, కృష్ణ పక్షము

తిథి

ద్వాదశి 08:48 వరకు

నక్షత్రము

భరణి నిండా రాత్రి వరకు

యోగము & కరణము

అతిగణ్డ నిండా రాత్రి వరకు
తైతిల 08:48 వరకు బవ 22:05 వరకు

శుభ సమయములు

బ్రహ్మ ముహూర్తం

04:07 నుండి 04:50 వరకు

అభిజిత్

11:40 నుండి 12:33 వరకు

గోధూళి ముహూర్తం

18:26 నుండి 18:50 వరకు

అమృతకాలము

00:10, జూన్ 08 నుండి 01:59, జూన్ 08 వరకు

అశుభ సమయములు

రాహు కాలం

07:12 నుండి 08:50 వరకు

గుళిక కాలం

13:44 నుండి 15:23 వరకు

వర్జ్యం

13:19 నుండి 15:08 వరకు

యమగండకాలం

10:28 నుండి 12:06 వరకు

దుర్ముహూర్తం

12:33 నుండి 13:25 వరకు 15:10 నుండి 16:02 వరకు

జూన్ 2021 పండుగలు

పండుగలు, శెలవులు మరియు ముఖ్యమైన రోజులు

Vijayawada, Andhra Pradesh, India. Hindu Panchangam Day starts and ends with Sunrise.