తెలుగు పంచాంగం 2021

జూన్ 6, 2021 పంచాంగం

శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సరం

ఉత్తరాయణం, వసంత ఋతువు, వైశాఖము

సూర్యోదయం, సూర్యాస్తమయం

05:34, 18:39

చంద్రోదయం, చంద్రాస్తమయం

03:18, జూన్ 07, 15:22

పంచాంగము

వారము, పక్షము

ఆదివారము, కృష్ణ పక్షము

తిథి

ఏకాదశి 06:19 వరకు

నక్షత్రము

అశ్విని 02:28, జూన్ 07 వరకు

యోగము & కరణము

శోభన 04:36, జూన్ 07 వరకు
బాలవ 06:19 వరకు కౌలవ 19:32 వరకు

శుభ సమయములు

బ్రహ్మ ముహూర్తం

04:06 నుండి 04:50 వరకు

అభిజిత్

11:40 నుండి 12:32 వరకు

గోధూళి ముహూర్తం

18:25 నుండి 18:49 వరకు

అమృతకాలము

18:22 నుండి 20:10 వరకు

అశుభ సమయములు

రాహు కాలం

17:00 నుండి 18:39 వరకు

గుళిక కాలం

15:22 నుండి 17:00 వరకు

వర్జ్యం

21:58 నుండి 23:46 వరకు

యమగండకాలం

12:06 నుండి 13:44 వరకు

దుర్ముహూర్తం

16:54 నుండి 17:46 వరకు

జూన్ 2021 పండుగలు

పండుగలు, శెలవులు మరియు ముఖ్యమైన రోజులు

Vijayawada, Andhra Pradesh, India. Hindu Panchangam Day starts and ends with Sunrise.