తెలుగు పంచాంగం 2021

జూన్ 5, 2021 పంచాంగం

శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సరం

ఉత్తరాయణం, వసంత ఋతువు, వైశాఖము

సూర్యోదయం, సూర్యాస్తమయం

05:34, 18:38

చంద్రోదయం, చంద్రాస్తమయం

02:43, జూన్ 06, 14:35

పంచాంగము

వారము, పక్షము

శనివారము, కృష్ణ పక్షము

తిథి

ఏకాదశి నిండా రాత్రి వరకు

నక్షత్రము

రేవతి 23:28 వరకు

యోగము & కరణము

సౌభాగ్య 03:36, జూన్ 06 వరకు
బవ 17:10 వరకు బాలవ నిండా రాత్రి వరకు

శుభ సమయములు

బ్రహ్మ ముహూర్తం

04:06 నుండి 04:50 వరకు

అభిజిత్

11:40 నుండి 12:32 వరకు

గోధూళి ముహూర్తం

18:25 నుండి 18:49 వరకు

అమృతకాలము

20:48 నుండి 22:35 వరకు

అశుభ సమయములు

రాహు కాలం

08:50 నుండి 10:28 వరకు

గుళిక కాలం

05:34 నుండి 07:12 వరకు

వర్జ్యం

10:08 నుండి 11:54 వరకు

యమగండకాలం

13:44 నుండి 15:22 వరకు

దుర్ముహూర్తం

05:34 నుండి 06:26 వరకు 06:26 నుండి 07:18 వరకు

జూన్ 2021 పండుగలు

పండుగలు, శెలవులు మరియు ముఖ్యమైన రోజులు

Vijayawada, Andhra Pradesh, India. Hindu Panchangam Day starts and ends with Sunrise.