తెలుగు పంచాంగం 2021

జూన్ 4, 2021 పంచాంగం

శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సరం

ఉత్తరాయణం, వసంత ఋతువు, వైశాఖము

సూర్యోదయం, సూర్యాస్తమయం

05:34, 18:38

చంద్రోదయం, చంద్రాస్తమయం

02:09, జూన్ 05, 13:48

పంచాంగము

వారము, పక్షము

శుక్రవారము, కృష్ణ పక్షము

తిథి

దశమి 04:07, జూన్ 05 వరకు

నక్షత్రము

ఉత్తరాభాద్ర 20:47 వరకు

యోగము & కరణము

ఆయుష్మాన్ 02:50, జూన్ 05 వరకు
వణిజ 15:10 వరకు విష్టి 04:07, జూన్ 05 వరకు

శుభ సమయములు

బ్రహ్మ ముహూర్తం

04:06 నుండి 04:50 వరకు

అభిజిత్

11:40 నుండి 12:32 వరకు

గోధూళి ముహూర్తం

18:25 నుండి 18:49 వరకు

అమృతకాలము

15:33 నుండి 17:18 వరకు

అశుభ సమయములు

రాహు కాలం

10:28 నుండి 12:06 వరకు

గుళిక కాలం

07:12 నుండి 08:50 వరకు

వర్జ్యం

--

యమగండకాలం

15:22 నుండి 17:00 వరకు

దుర్ముహూర్తం

08:11 నుండి 09:03 వరకు 12:32 నుండి 13:24 వరకు

జూన్ 2021 పండుగలు

పండుగలు, శెలవులు మరియు ముఖ్యమైన రోజులు

Vijayawada, Andhra Pradesh, India. Hindu Panchangam Day starts and ends with Sunrise.