తెలుగు పంచాంగం 2021

జూన్ 3, 2021 పంచాంగం

శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సరం

ఉత్తరాయణం, వసంత ఋతువు, వైశాఖము

సూర్యోదయం, సూర్యాస్తమయం

05:34, 18:37

చంద్రోదయం, చంద్రాస్తమయం

01:34, జూన్ 04, 13:00

పంచాంగము

వారము, పక్షము

గురువారము, కృష్ణ పక్షము

తిథి

నవమి 02:22, జూన్ 04 వరకు

నక్షత్రము

పూర్వాభాద్ర 18:35 వరకు

యోగము & కరణము

ప్రీతి 02:24, జూన్ 04 వరకు
తైతిల 13:42 వరకు బవ 02:22, జూన్ 04 వరకు

శుభ సమయములు

బ్రహ్మ ముహూర్తం

04:06 నుండి 04:50 వరకు

అభిజిత్

11:40 నుండి 12:32 వరకు

గోధూళి ముహూర్తం

18:24 నుండి 18:48 వరకు

అమృతకాలము

10:03 నుండి 11:46 వరకు

అశుభ సమయములు

రాహు కాలం

13:44 నుండి 15:22 వరకు

గుళిక కాలం

08:50 నుండి 10:28 వరకు

వర్జ్యం

05:04, జూన్ 04 నుండి 06:49, జూన్ 04 వరకు

యమగండకాలం

05:34 నుండి 07:12 వరకు

దుర్ముహూర్తం

09:55 నుండి 10:47 వరకు 15:09 నుండి 16:01 వరకు

జూన్ 2021 పండుగలు

పండుగలు, శెలవులు మరియు ముఖ్యమైన రోజులు

Vijayawada, Andhra Pradesh, India. Hindu Panchangam Day starts and ends with Sunrise.