తెలుగు పంచాంగం 2021

జూన్ 28, 2021 పంచాంగం

శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సరం

ఉత్తరాయణం, గ్రీష్మ ఋతువు, జ్యేష్ఠము

సూర్యోదయం, సూర్యాస్తమయం

05:38, 18:44

చంద్రోదయం, చంద్రాస్తమయం

22:13, 09:02

పంచాంగము

వారము, పక్షము

సోమవారము, కృష్ణ పక్షము

తిథి

చవితి 14:16 వరకు

నక్షత్రము

ధనిష్ఠ 00:49, జూన్ 29 వరకు

యోగము & కరణము

విష్కుమ్భ 14:05 వరకు
బాలవ 14:16 వరకు కౌలవ 01:43, జూన్ 29 వరకు

శుభ సమయములు

బ్రహ్మ ముహూర్తం

04:10 నుండి 04:54 వరకు

అభిజిత్

11:45 నుండి 12:37 వరకు

గోధూళి ముహూర్తం

18:31 నుండి 18:55 వరకు

అమృతకాలము

14:39 నుండి 16:13 వరకు

అశుభ సమయములు

రాహు కాలం

07:16 నుండి 08:54 వరకు

గుళిక కాలం

13:49 నుండి 15:27 వరకు

వర్జ్యం

--

యమగండకాలం

10:32 నుండి 12:11 వరకు

దుర్ముహూర్తం

12:37 నుండి 13:29 వరకు 15:14 నుండి 16:07 వరకు

జూన్ 2021 పండుగలు

పండుగలు, శెలవులు మరియు ముఖ్యమైన రోజులు

Vijayawada, Andhra Pradesh, India. Hindu Panchangam Day starts and ends with Sunrise.