తెలుగు పంచాంగం 2021

జూన్ 18, 2021 పంచాంగం

శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సరం

ఉత్తరాయణం, గ్రీష్మ ఋతువు, జ్యేష్ఠము

సూర్యోదయం, సూర్యాస్తమయం

05:35, 18:42

చంద్రోదయం, చంద్రాస్తమయం

12:18, 00:50, జూన్ 19

పంచాంగము

వారము, పక్షము

శుక్రవారము, శుక్ల పక్షము

తిథి

అష్టమి 20:39 వరకు

నక్షత్రము

ఉత్తర 21:38 వరకు

యోగము & కరణము

వ్యతీపాత 02:47, జూన్ 19 వరకు
విష్టి 09:23 వరకు బవ 20:39 వరకు

శుభ సమయములు

బ్రహ్మ ముహూర్తం

04:08 నుండి 04:52 వరకు

అభిజిత్

11:42 నుండి 12:35 వరకు

గోధూళి ముహూర్తం

18:29 నుండి 18:53 వరకు

అమృతకాలము

14:36 నుండి 16:10 వరకు

అశుభ సమయములు

రాహు కాలం

10:30 నుండి 12:09 వరకు

గుళిక కాలం

07:14 నుండి 08:52 వరకు

వర్జ్యం

--

యమగండకాలం

15:25 నుండి 17:04 వరకు

దుర్ముహూర్తం

08:13 నుండి 09:05 వరకు 12:35 నుండి 13:27 వరకు

జూన్ 2021 పండుగలు

పండుగలు, శెలవులు మరియు ముఖ్యమైన రోజులు

Vijayawada, Andhra Pradesh, India. Hindu Panchangam Day starts and ends with Sunrise.