తెలుగు పంచాంగం 2021

జూన్ 15, 2021 పంచాంగం

శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సరం

ఉత్తరాయణం, గ్రీష్మ ఋతువు, జ్యేష్ఠము

సూర్యోదయం, సూర్యాస్తమయం

05:35, 18:41

చంద్రోదయం, చంద్రాస్తమయం

09:35, 22:48

పంచాంగము

వారము, పక్షము

మంగళవారము, శుక్ల పక్షము

తిథి

పంచమి 22:56 వరకు

నక్షత్రము

ఆశ్లేష 21:42 వరకు

యోగము & కరణము

వ్యాఘాత 09:01 వరకు
బవ 10:49 వరకు బాలవ 22:56 వరకు

శుభ సమయములు

బ్రహ్మ ముహూర్తం

04:08 నుండి 04:51 వరకు

అభిజిత్

11:42 నుండి 12:34 వరకు

గోధూళి ముహూర్తం

18:28 నుండి 18:52 వరకు

అమృతకాలము

20:02 నుండి 21:42 వరకు

అశుభ సమయములు

రాహు కాలం

15:25 నుండి 17:03 వరకు

గుళిక కాలం

12:08 నుండి 13:46 వరకు

వర్జ్యం

10:00 నుండి 11:40 వరకు

యమగండకాలం

08:51 నుండి 10:30 వరకు

దుర్ముహూర్తం

08:12 నుండి 09:04 వరకు 23:03 నుండి 23:46 వరకు

జూన్ 2021 పండుగలు

పండుగలు, శెలవులు మరియు ముఖ్యమైన రోజులు

Vijayawada, Andhra Pradesh, India. Hindu Panchangam Day starts and ends with Sunrise.