తెలుగు పంచాంగం 2021

జూన్ 14, 2021 పంచాంగం

శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సరం

ఉత్తరాయణం, గ్రీష్మ ఋతువు, జ్యేష్ఠము

సూర్యోదయం, సూర్యాస్తమయం

05:35, 18:41

చంద్రోదయం, చంద్రాస్తమయం

08:40, 22:03

పంచాంగము

వారము, పక్షము

సోమవారము, శుక్ల పక్షము

తిథి

చవితి 22:34 వరకు

నక్షత్రము

పుష్యమి 20:37 వరకు

యోగము & కరణము

ధ్రువ 09:28 వరకు
వణిజ 10:10 వరకు విష్టి 22:34 వరకు

శుభ సమయములు

బ్రహ్మ ముహూర్తం

04:07 నుండి 04:51 వరకు

అభిజిత్

11:42 నుండి 12:34 వరకు

గోధూళి ముహూర్తం

18:28 నుండి 18:52 వరకు

అమృతకాలము

13:47 నుండి 15:30 వరకు

అశుభ సమయములు

రాహు కాలం

07:13 నుండి 08:51 వరకు

గుళిక కాలం

13:46 నుండి 15:24 వరకు

వర్జ్యం

--

యమగండకాలం

10:29 నుండి 12:08 వరకు

దుర్ముహూర్తం

12:34 నుండి 13:26 వరకు 15:11 నుండి 16:04 వరకు

జూన్ 2021 పండుగలు

పండుగలు, శెలవులు మరియు ముఖ్యమైన రోజులు

Vijayawada, Andhra Pradesh, India. Hindu Panchangam Day starts and ends with Sunrise.