తెలుగు పంచాంగం 2021

జూన్ 13, 2021 పంచాంగం

శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సరం

ఉత్తరాయణం, గ్రీష్మ ఋతువు, జ్యేష్ఠము

సూర్యోదయం, సూర్యాస్తమయం

05:34, 18:41

చంద్రోదయం, చంద్రాస్తమయం

07:45, 21:16

పంచాంగము

వారము, పక్షము

ఆదివారము, శుక్ల పక్షము

తిథి

తదియ 21:40 వరకు

నక్షత్రము

పునర్వసు 19:01 వరకు

యోగము & కరణము

వృద్ధి 09:31 వరకు
తైతిల 09:02 వరకు గర 21:40 వరకు

శుభ సమయములు

బ్రహ్మ ముహూర్తం

04:07 నుండి 04:51 వరకు

అభిజిత్

11:41 నుండి 12:34 వరకు

గోధూళి ముహూర్తం

18:28 నుండి 18:52 వరకు

అమృతకాలము

16:24 నుండి 18:09 వరకు

అశుభ సమయములు

రాహు కాలం

17:02 నుండి 18:41 వరకు

గుళిక కాలం

15:24 నుండి 17:02 వరకు

వర్జ్యం

05:59 నుండి 07:43 వరకు 03:33, జూన్ 14 నుండి 05:15, జూన్ 14 వరకు

యమగండకాలం

12:08 నుండి 13:46 వరకు

దుర్ముహూర్తం

16:56 నుండి 17:48 వరకు

జూన్ 2021 పండుగలు

పండుగలు, శెలవులు మరియు ముఖ్యమైన రోజులు

Vijayawada, Andhra Pradesh, India. Hindu Panchangam Day starts and ends with Sunrise.