తెలుగు పంచాంగం 2021

జూన్ 12, 2021 పంచాంగం

శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సరం

ఉత్తరాయణం, గ్రీష్మ ఋతువు, జ్యేష్ఠము

సూర్యోదయం, సూర్యాస్తమయం

05:34, 18:40

చంద్రోదయం, చంద్రాస్తమయం

06:52, 20:26

పంచాంగము

వారము, పక్షము

శనివారము, శుక్ల పక్షము

తిథి

విదియ 20:17 వరకు

నక్షత్రము

ఆరుద్ర 16:58 వరకు

యోగము & కరణము

గణ్డ 09:14 వరకు
బాలవ 07:27 వరకు కౌలవ 20:17 వరకు

శుభ సమయములు

బ్రహ్మ ముహూర్తం

04:07 నుండి 04:51 వరకు

అభిజిత్

11:41 నుండి 12:34 వరకు

గోధూళి ముహూర్తం

18:27 నుండి 18:51 వరకు

అమృతకాలము

05:57 నుండి 07:42 వరకు

అశుభ సమయములు

రాహు కాలం

08:51 నుండి 10:29 వరకు

గుళిక కాలం

05:34 నుండి 07:13 వరకు

వర్జ్యం

--

యమగండకాలం

13:46 నుండి 15:24 వరకు

దుర్ముహూర్తం

05:34 నుండి 06:27 వరకు 06:27 నుండి 07:19 వరకు

జూన్ 2021 పండుగలు

పండుగలు, శెలవులు మరియు ముఖ్యమైన రోజులు

Vijayawada, Andhra Pradesh, India. Hindu Panchangam Day starts and ends with Sunrise.