తెలుగు పంచాంగం 2021

జూన్ 11, 2021 పంచాంగం

శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సరం

ఉత్తరాయణం, గ్రీష్మ ఋతువు, జ్యేష్ఠము

సూర్యోదయం, సూర్యాస్తమయం

05:34, 18:40

చంద్రోదయం, చంద్రాస్తమయం

06:03, 19:34

పంచాంగము

వారము, పక్షము

శుక్రవారము, శుక్ల పక్షము

తిథి

పాడ్యమి 18:30 వరకు

నక్షత్రము

మృగశిర 14:31 వరకు

యోగము & కరణము

శూల 08:39 వరకు
బవ 18:30 వరకు బాలవ నిండా రాత్రి వరకు

శుభ సమయములు

బ్రహ్మ ముహూర్తం

04:07 నుండి 04:51 వరకు

అభిజిత్

11:41 నుండి 12:33 వరకు

గోధూళి ముహూర్తం

18:27 నుండి 18:51 వరకు

అమృతకాలము

--

అశుభ సమయములు

రాహు కాలం

10:29 నుండి 12:07 వరకు

గుళిక కాలం

07:12 నుండి 08:51 వరకు

వర్జ్యం

23:46 నుండి 01:32, జూన్ 12 వరకు

యమగండకాలం

15:24 నుండి 17:02 వరకు

దుర్ముహూర్తం

08:11 నుండి 09:04 వరకు 12:33 నుండి 13:26 వరకు

జూన్ 2021 పండుగలు

పండుగలు, శెలవులు మరియు ముఖ్యమైన రోజులు

Vijayawada, Andhra Pradesh, India. Hindu Panchangam Day starts and ends with Sunrise.