తెలుగు పంచాంగం 2021

జూన్ 1, 2021 పంచాంగం

శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సరం

ఉత్తరాయణం, వసంత ఋతువు, వైశాఖము

సూర్యోదయం, సూర్యాస్తమయం

05:34, 18:37

చంద్రోదయం, చంద్రాస్తమయం

00:19, జూన్ 02, 11:16

పంచాంగము

వారము, పక్షము

మంగళవారము, కృష్ణ పక్షము

తిథి

సప్తమి 00:46, జూన్ 02 వరకు

నక్షత్రము

ధనిష్ఠ 16:08 వరకు

యోగము & కరణము

వైధృతి 03:02, జూన్ 02 వరకు
విష్టి 12:49 వరకు బవ 00:46, జూన్ 02 వరకు

శుభ సమయములు

బ్రహ్మ ముహూర్తం

04:06 నుండి 04:50 వరకు

అభిజిత్

11:39 నుండి 12:31 వరకు

గోధూళి ముహూర్తం

18:24 నుండి 18:48 వరకు

అమృతకాలము

05:41 నుండి 07:17 వరకు

అశుభ సమయములు

రాహు కాలం

15:21 నుండి 16:59 వరకు

గుళిక కాలం

12:05 నుండి 13:43 వరకు

వర్జ్యం

23:35 నుండి 01:15, జూన్ 02 వరకు

యమగండకాలం

08:50 నుండి 10:27 వరకు

దుర్ముహూర్తం

08:10 నుండి 09:03 వరకు 23:00 నుండి 23:43 వరకు

జూన్ 2021 పండుగలు

పండుగలు, శెలవులు మరియు ముఖ్యమైన రోజులు

Vijayawada, Andhra Pradesh, India. Hindu Panchangam Day starts and ends with Sunrise.