తెలుగు పంచాంగం 2021

ఆగష్టు 31, 2021 పంచాంగం

శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సరం

దక్షిణాయణం, వర్ష ఋతువు, శ్రావణము

సూర్యోదయం, సూర్యాస్తమయం

05:54, 18:21

చంద్రోదయం, చంద్రాస్తమయం

00:32, సెప్టెంబర్ 01, 13:12

పంచాంగము

వారము

మంగళవారము

తిథి

కృష్ణ పక్షం, నవమి 04:23, సెప్టెంబర్ 01 వరకు

నక్షత్రము

రోహిణి 09:44 వరకు

యోగము

హర్షణ 08:49 వరకు

కరణము

తైతిల 15:13 వరకు బవ 04:23, సెప్టెంబర్ 01 వరకు

శుభ సమయములు

బ్రహ్మ ముహూర్తం

04:22 నుండి 05:08 వరకు

అభిజిత్

11:43 నుండి 12:32 వరకు

గోధూళి ముహూర్తం

18:09 నుండి 18:33 వరకు

అమృతకాలము

06:08 నుండి 07:56 వరకు 02:44, సెప్టెంబర్ 01 నుండి 04:32, సెప్టెంబర్ 01 వరకు

అశుభ సమయములు

రాహు కాలం

15:14 నుండి 16:48 వరకు

గుళిక కాలం

12:08 నుండి 13:41 వరకు

వర్జ్యం

16:00 నుండి 17:47 వరకు

యమగండకాలం

09:01 నుండి 10:34 వరకు

దుర్ముహూర్తం

08:23 నుండి 09:13 వరకు 22:58 నుండి 23:45 వరకు

ఆగష్టు 2021 పండుగలు

పండుగలు, శెలవులు మరియు ముఖ్యమైన రోజులు

Vijayawada, Andhra Pradesh, India. Telugu Panchangam Calendar July 2021 Daily Hindu Panchangam in Telugu Day starts and ends with Sunrise.