తెలుగు పంచాంగం 2021

ఆగష్టు 30, 2021 పంచాంగం

శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సరం

దక్షిణాయణం, వర్ష ఋతువు, శ్రావణము

సూర్యోదయం, సూర్యాస్తమయం

05:54, 18:22

చంద్రోదయం, చంద్రాస్తమయం

23:46, 12:20

పంచాంగము

వారము

సోమవారము

తిథి

కృష్ణ పక్షం, అష్టమి 01:59, ఆగష్టు 31 వరకు

నక్షత్రము

కృత్తిక 06:39 వరకు

యోగము

వ్యాఘాత 07:47 వరకు

కరణము

బాలవ 12:42 వరకు కౌలవ 01:59, ఆగష్టు 31 వరకు

శుభ సమయములు

బ్రహ్మ ముహూర్తం

04:22 నుండి 05:08 వరకు

అభిజిత్

11:43 నుండి 12:33 వరకు

గోధూళి ముహూర్తం

18:09 నుండి 18:33 వరకు

అమృతకాలము

--

అశుభ సమయములు

రాహు కాలం

07:27 నుండి 09:01 వరకు

గుళిక కాలం

13:41 నుండి 15:15 వరకు

వర్జ్యం

00:42, ఆగష్టు 31 నుండి 02:31, ఆగష్టు 31 వరకు

యమగండకాలం

10:34 నుండి 12:08 వరకు

దుర్ముహూర్తం

12:33 నుండి 13:23 వరకు 15:02 నుండి 15:52 వరకు

ఆగష్టు 2021 పండుగలు

పండుగలు, శెలవులు మరియు ముఖ్యమైన రోజులు

Vijayawada, Andhra Pradesh, India. Telugu Panchangam Calendar July 2021 Daily Hindu Panchangam in Telugu Day starts and ends with Sunrise.