తెలుగు పంచాంగం 2021

ఆగష్టు 3, 2021 పంచాంగం

శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సరం

దక్షిణాయణం, గ్రీష్మ ఋతువు, ఆషాఢము

సూర్యోదయం, సూర్యాస్తమయం

05:49, 18:38

చంద్రోదయం, చంద్రాస్తమయం

01:53, ఆగష్టు 04, 14:28

పంచాంగము

వారము

మంగళవారము

తిథి

కృష్ణ పక్షం, దశమి 12:59 వరకు

నక్షత్రము

రోహిణి 01:44, ఆగష్టు 04 వరకు

యోగము

ధ్రువ 00:07, ఆగష్టు 04 వరకు

కరణము

విష్టి 12:59 వరకు బవ 02:11, ఆగష్టు 04 వరకు

శుభ సమయములు

బ్రహ్మ ముహూర్తం

04:19 నుండి 05:04 వరకు

అభిజిత్

11:48 నుండి 12:39 వరకు

గోధూళి ముహూర్తం

18:26 నుండి 18:50 వరకు

అమృతకాలము

22:08 నుండి 23:56 వరకు

అశుభ సమయములు

రాహు కాలం

15:26 నుండి 17:02 వరకు

గుళిక కాలం

12:14 నుండి 13:50 వరకు

వర్జ్యం

16:44 నుండి 18:32 వరకు

యమగండకాలం

09:01 నుండి 10:37 వరకు

దుర్ముహూర్తం

08:23 నుండి 09:14 వరకు 23:07 నుండి 23:51 వరకు

ఆగష్టు 2021 పండుగలు

పండుగలు, శెలవులు మరియు ముఖ్యమైన రోజులు

Vijayawada, Andhra Pradesh, India. Telugu Panchangam Calendar July 2021 Daily Hindu Panchangam in Telugu Day starts and ends with Sunrise.