తెలుగు పంచాంగం 2021

ఆగష్టు 29, 2021 పంచాంగం

శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సరం

దక్షిణాయణం, వర్ష ఋతువు, శ్రావణము

సూర్యోదయం, సూర్యాస్తమయం

05:54, 18:23

చంద్రోదయం, చంద్రాస్తమయం

23:04, 11:29

పంచాంగము

వారము

ఆదివారము

తిథి

కృష్ణ పక్షం, సప్తమి 23:25 వరకు

నక్షత్రము

కృత్తిక నిండా రాత్రి వరకు

యోగము

ధ్రువ 06:45 వరకు

కరణము

విష్టి 10:09 వరకు బవ 23:25 వరకు

శుభ సమయములు

బ్రహ్మ ముహూర్తం

04:22 నుండి 05:08 వరకు

అభిజిత్

11:43 నుండి 12:33 వరకు

గోధూళి ముహూర్తం

18:10 నుండి 18:34 వరకు

అమృతకాలము

03:57, ఆగష్టు 30 నుండి 05:45, ఆగష్టు 30 వరకు

అశుభ సమయములు

రాహు కాలం

16:49 నుండి 18:23 వరకు

గుళిక కాలం

15:15 నుండి 16:49 వరకు

వర్జ్యం

17:07 నుండి 18:55 వరకు

యమగండకాలం

12:08 నుండి 13:42 వరకు

దుర్ముహూర్తం

16:43 నుండి 17:33 వరకు

ఆగష్టు 2021 పండుగలు

పండుగలు, శెలవులు మరియు ముఖ్యమైన రోజులు

Vijayawada, Andhra Pradesh, India. Telugu Panchangam Calendar July 2021 Daily Hindu Panchangam in Telugu Day starts and ends with Sunrise.