తెలుగు పంచాంగం 2021

ఆగష్టు 27, 2021 పంచాంగం

శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సరం

దక్షిణాయణం, వర్ష ఋతువు, శ్రావణము

సూర్యోదయం, సూర్యాస్తమయం

05:53, 18:24

చంద్రోదయం, చంద్రాస్తమయం

21:48, 09:51

పంచాంగము

వారము

శుక్రవారము

తిథి

కృష్ణ పక్షం, పంచమి 18:48 వరకు

నక్షత్రము

అశ్విని 00:48, ఆగష్టు 28 వరకు

యోగము

వృద్ధి నిండా రాత్రి వరకు

కరణము

కౌలవ 05:56 వరకు తైతిల 18:48 వరకు

శుభ సమయములు

బ్రహ్మ ముహూర్తం

04:22 నుండి 05:07 వరకు

అభిజిత్

11:44 నుండి 12:34 వరకు

గోధూళి ముహూర్తం

18:12 నుండి 18:36 వరకు

అమృతకాలము

16:54 నుండి 18:39 వరకు

అశుభ సమయములు

రాహు కాలం

10:35 నుండి 12:09 వరకు

గుళిక కాలం

07:27 నుండి 09:01 వరకు

వర్జ్యం

20:25 నుండి 22:10 వరకు

యమగండకాలం

15:16 నుండి 16:50 వరకు

దుర్ముహూర్తం

08:24 నుండి 09:14 వరకు 12:34 నుండి 13:24 వరకు

ఆగష్టు 2021 పండుగలు

పండుగలు, శెలవులు మరియు ముఖ్యమైన రోజులు

Vijayawada, Andhra Pradesh, India. Telugu Panchangam Calendar July 2021 Daily Hindu Panchangam in Telugu Day starts and ends with Sunrise.