తెలుగు పంచాంగం 2021

ఆగష్టు 26, 2021 పంచాంగం

శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సరం

దక్షిణాయణం, వర్ష ఋతువు, శ్రావణము

సూర్యోదయం, సూర్యాస్తమయం

05:53, 18:25

చంద్రోదయం, చంద్రాస్తమయం

21:12, 09:02

పంచాంగము

వారము

గురువారము

తిథి

కృష్ణ పక్షం, చవితి 17:13 వరకు

నక్షత్రము

రేవతి 22:29 వరకు

యోగము

గణ్డ 05:26, ఆగష్టు 27 వరకు

కరణము

బాలవ 17:13 వరకు కౌలవ నిండా రాత్రి వరకు

శుభ సమయములు

బ్రహ్మ ముహూర్తం

04:22 నుండి 05:07 వరకు

అభిజిత్

11:44 నుండి 12:34 వరకు

గోధూళి ముహూర్తం

18:12 నుండి 18:36 వరకు

అమృతకాలము

19:55 నుండి 21:38 వరకు

అశుభ సమయములు

రాహు కాలం

13:43 నుండి 15:17 వరకు

గుళిక కాలం

09:01 నుండి 10:35 వరకు

వర్జ్యం

09:39 నుండి 11:21 వరకు

యమగండకాలం

05:53 నుండి 07:27 వరకు

దుర్ముహూర్తం

10:04 నుండి 10:54 వరకు 15:04 నుండి 15:55 వరకు

ఆగష్టు 2021 పండుగలు

పండుగలు, శెలవులు మరియు ముఖ్యమైన రోజులు

Vijayawada, Andhra Pradesh, India. Telugu Panchangam Calendar July 2021 Daily Hindu Panchangam in Telugu Day starts and ends with Sunrise.