తెలుగు పంచాంగం 2021

ఆగష్టు 25, 2021 పంచాంగం

శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సరం

దక్షిణాయణం, వర్ష ఋతువు, శ్రావణము

సూర్యోదయం, సూర్యాస్తమయం

05:53, 18:26

చంద్రోదయం, చంద్రాస్తమయం

20:36, 08:13

పంచాంగము

వారము

బుధవారము

తిథి

కృష్ణ పక్షం, తదియ 16:18 వరకు

నక్షత్రము

ఉత్తరాభాద్ర 20:48 వరకు

యోగము

ధృతి 05:57 వరకు శూల 05:25, ఆగష్టు 26 వరకు

కరణము

విష్టి 16:18 వరకు బవ 04:41, ఆగష్టు 26 వరకు

శుభ సమయములు

బ్రహ్మ ముహూర్తం

04:22 నుండి 05:07 వరకు

అభిజిత్

--

గోధూళి ముహూర్తం

18:13 నుండి 18:37 వరకు

అమృతకాలము

15:48 నుండి 17:28 వరకు

అశుభ సమయములు

రాహు కాలం

12:09 నుండి 13:43 వరకు

గుళిక కాలం

10:35 నుండి 12:09 వరకు

వర్జ్యం

--

యమగండకాలం

07:27 నుండి 09:01 వరకు

దుర్ముహూర్తం

11:44 నుండి 12:34 వరకు

ఆగష్టు 2021 పండుగలు

పండుగలు, శెలవులు మరియు ముఖ్యమైన రోజులు

Vijayawada, Andhra Pradesh, India. Telugu Panchangam Calendar July 2021 Daily Hindu Panchangam in Telugu Day starts and ends with Sunrise.