తెలుగు పంచాంగం 2021

ఆగష్టు 24, 2021 పంచాంగం

శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సరం

దక్షిణాయణం, వర్ష ఋతువు, శ్రావణము

సూర్యోదయం, సూర్యాస్తమయం

05:53, 18:26

చంద్రోదయం, చంద్రాస్తమయం

20:00, 07:21

పంచాంగము

వారము

మంగళవారము

తిథి

కృష్ణ పక్షం, విదియ 16:04 వరకు

నక్షత్రము

పూర్వాభాద్ర 19:48 వరకు

యోగము

సుకర్మా 07:00 వరకు

కరణము

బవ 16:04 వరకు వణిజ 04:06, ఆగష్టు 25 వరకు

శుభ సమయములు

బ్రహ్మ ముహూర్తం

04:21 నుండి 05:07 వరకు

అభిజిత్

11:45 నుండి 12:35 వరకు

గోధూళి ముహూర్తం

18:14 నుండి 18:38 వరకు

అమృతకాలము

11:40 నుండి 13:18 వరకు

అశుభ సమయములు

రాహు కాలం

15:18 నుండి 16:52 వరకు

గుళిక కాలం

12:10 నుండి 13:44 వరకు

వర్జ్యం

05:48, ఆగష్టు 25 నుండి 07:28, ఆగష్టు 25 వరకు

యమగండకాలం

09:01 నుండి 10:35 వరకు

దుర్ముహూర్తం

08:24 నుండి 09:14 వరకు 23:01 నుండి 23:47 వరకు

ఆగష్టు 2021 పండుగలు

పండుగలు, శెలవులు మరియు ముఖ్యమైన రోజులు

Vijayawada, Andhra Pradesh, India. Telugu Panchangam Calendar July 2021 Daily Hindu Panchangam in Telugu Day starts and ends with Sunrise.