తెలుగు పంచాంగం 2021

ఆగష్టు 22, 2021 పంచాంగం

శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సరం

దక్షిణాయణం, వర్ష ఋతువు, శ్రావణము

సూర్యోదయం, సూర్యాస్తమయం

05:53, 18:28

చంద్రోదయం, చంద్రాస్తమయం

18:39, --

పంచాంగము

వారము

ఆదివారము

తిథి

శుక్ల పక్షం, పౌర్ణమి 17:31 వరకు

నక్షత్రము

ధనిష్ఠ 19:40 వరకు

యోగము

శోభన 10:34 వరకు

కరణము

విష్టి 06:12 వరకు బవ 17:31 వరకు బాలవ 04:57, ఆగష్టు 23 వరకు

శుభ సమయములు

బ్రహ్మ ముహూర్తం

04:21 నుండి 05:07 వరకు

అభిజిత్

11:45 నుండి 12:35 వరకు

గోధూళి ముహూర్తం

18:15 నుండి 18:39 వరకు

అమృతకాలము

09:34 నుండి 11:07 వరకు

అశుభ సమయములు

రాహు కాలం

16:53 నుండి 18:28 వరకు

గుళిక కాలం

15:19 నుండి 16:53 వరకు

వర్జ్యం

02:48, ఆగష్టు 23 నుండి 04:23, ఆగష్టు 23 వరకు

యమగండకాలం

12:10 నుండి 13:45 వరకు

దుర్ముహూర్తం

16:47 నుండి 17:37 వరకు

ఆగష్టు 2021 పండుగలు

పండుగలు, శెలవులు మరియు ముఖ్యమైన రోజులు

Vijayawada, Andhra Pradesh, India. Telugu Panchangam Calendar July 2021 Daily Hindu Panchangam in Telugu Day starts and ends with Sunrise.