తెలుగు పంచాంగం 2021

ఆగష్టు 21, 2021 పంచాంగం

శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సరం

దక్షిణాయణం, వర్ష ఋతువు, శ్రావణము

సూర్యోదయం, సూర్యాస్తమయం

05:52, 18:28

చంద్రోదయం, చంద్రాస్తమయం

17:53, 05:30, ఆగష్టు 22

పంచాంగము

వారము

శనివారము

తిథి

శుక్ల పక్షం, చతుర్దశి 19:00 వరకు

నక్షత్రము

శ్రవణం 20:22 వరకు

యోగము

సౌభాగ్య 12:55 వరకు

కరణము

బవ 07:53 వరకు వణిజ 19:00 వరకు

శుభ సమయములు

బ్రహ్మ ముహూర్తం

04:21 నుండి 05:07 వరకు

అభిజిత్

11:45 నుండి 12:36 వరకు

గోధూళి ముహూర్తం

18:16 నుండి 18:40 వరకు

అమృతకాలము

10:25 నుండి 11:57 వరకు

అశుభ సమయములు

రాహు కాలం

09:01 నుండి 10:36 వరకు

గుళిక కాలం

05:52 నుండి 07:27 వరకు

వర్జ్యం

00:15, ఆగష్టు 22 నుండి 01:48, ఆగష్టు 22 వరకు

యమగండకాలం

13:45 నుండి 15:19 వరకు

దుర్ముహూర్తం

05:52 నుండి 06:43 వరకు 06:43 నుండి 07:33 వరకు

ఆగష్టు 2021 పండుగలు

పండుగలు, శెలవులు మరియు ముఖ్యమైన రోజులు

Vijayawada, Andhra Pradesh, India. Telugu Panchangam Calendar July 2021 Daily Hindu Panchangam in Telugu Day starts and ends with Sunrise.