తెలుగు పంచాంగం 2021

ఆగష్టు 2, 2021 పంచాంగం

శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సరం

దక్షిణాయణం, గ్రీష్మ ఋతువు, ఆషాఢము

సూర్యోదయం, సూర్యాస్తమయం

05:48, 18:39

చంద్రోదయం, చంద్రాస్తమయం

01:09, ఆగష్టు 03, 13:37

పంచాంగము

వారము

సోమవారము

తిథి

కృష్ణ పక్షం, నవమి 10:27 వరకు

నక్షత్రము

కృత్తిక 22:44 వరకు

యోగము

వృద్ధి 23:07 వరకు

కరణము

బవ 10:27 వరకు వణిజ 23:44 వరకు

శుభ సమయములు

బ్రహ్మ ముహూర్తం

04:19 నుండి 05:04 వరకు

అభిజిత్

11:48 నుండి 12:39 వరకు

గోధూళి ముహూర్తం

18:26 నుండి 18:50 వరకు

అమృతకాలము

20:01 నుండి 21:49 వరకు

అశుభ సమయములు

రాహు కాలం

07:25 నుండి 09:01 వరకు

గుళిక కాలం

13:50 నుండి 15:26 వరకు

వర్జ్యం

09:10 నుండి 10:58 వరకు

యమగండకాలం

10:37 నుండి 12:14 వరకు

దుర్ముహూర్తం

12:39 నుండి 13:31 వరకు 15:13 నుండి 16:05 వరకు

ఆగష్టు 2021 పండుగలు

పండుగలు, శెలవులు మరియు ముఖ్యమైన రోజులు

Vijayawada, Andhra Pradesh, India. Telugu Panchangam Calendar July 2021 Daily Hindu Panchangam in Telugu Day starts and ends with Sunrise.