తెలుగు పంచాంగం 2021

ఆగష్టు 18, 2021 పంచాంగం

శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సరం

దక్షిణాయణం, వర్ష ఋతువు, శ్రావణము

సూర్యోదయం, సూర్యాస్తమయం

05:52, 18:30

చంద్రోదయం, చంద్రాస్తమయం

15:01, 02:24, ఆగష్టు 19

పంచాంగము

వారము

బుధవారము

తిథి

శుక్ల పక్షం, ఏకాదశి 01:05, ఆగష్టు 19 వరకు

నక్షత్రము

మూల 00:07, ఆగష్టు 19 వరకు

యోగము

విష్కుమ్భ 21:10 వరకు

కరణము

వణిజ 14:13 వరకు విష్టి 01:05, ఆగష్టు 19 వరకు

శుభ సమయములు

బ్రహ్మ ముహూర్తం

04:21 నుండి 05:07 వరకు

అభిజిత్

--

గోధూళి ముహూర్తం

18:18 నుండి 18:42 వరకు

అమృతకాలము

18:07 నుండి 19:37 వరకు

అశుభ సమయములు

రాహు కాలం

12:11 నుండి 13:46 వరకు

గుళిక కాలం

10:36 నుండి 12:11 వరకు

వర్జ్యం

09:06 నుండి 10:36 వరకు 22:37 నుండి 00:07, ఆగష్టు 19 వరకు

యమగండకాలం

07:27 నుండి 09:02 వరకు

దుర్ముహూర్తం

11:46 నుండి 12:36 వరకు

ఆగష్టు 2021 పండుగలు

పండుగలు, శెలవులు మరియు ముఖ్యమైన రోజులు

Vijayawada, Andhra Pradesh, India. Telugu Panchangam Calendar July 2021 Daily Hindu Panchangam in Telugu Day starts and ends with Sunrise.