తెలుగు పంచాంగం 2021

ఆగష్టు 16, 2021 పంచాంగం

శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సరం

దక్షిణాయణం, వర్ష ఋతువు, శ్రావణము

సూర్యోదయం, సూర్యాస్తమయం

05:52, 18:32

చంద్రోదయం, చంద్రాస్తమయం

12:55, 00:29, ఆగష్టు 17

పంచాంగము

వారము

సోమవారము

తిథి

శుక్ల పక్షం, అష్టమి 07:45 వరకు నవమి 05:34, ఆగష్టు 17 వరకు

నక్షత్రము

అనూరాధ 03:02, ఆగష్టు 17 వరకు

యోగము

ఐన్ద్ర 02:57, ఆగష్టు 17 వరకు

కరణము

బవ 07:45 వరకు బాలవ 18:40 వరకు కౌలవ 05:34, ఆగష్టు 17 వరకు

శుభ సమయములు

బ్రహ్మ ముహూర్తం

04:21 నుండి 05:06 వరకు

అభిజిత్

11:46 నుండి 12:37 వరకు

గోధూళి ముహూర్తం

18:19 నుండి 18:43 వరకు

అమృతకాలము

17:15 నుండి 18:45 వరకు

అశుభ సమయములు

రాహు కాలం

07:27 నుండి 09:02 వరకు

గుళిక కాలం

13:47 నుండి 15:22 వరకు

వర్జ్యం

08:12 నుండి 09:42 వరకు

యమగండకాలం

10:37 నుండి 12:12 వరకు

దుర్ముహూర్తం

12:37 నుండి 13:28 వరకు 15:09 నుండి 16:00 వరకు

ఆగష్టు 2021 పండుగలు

పండుగలు, శెలవులు మరియు ముఖ్యమైన రోజులు

Vijayawada, Andhra Pradesh, India. Telugu Panchangam Calendar July 2021 Daily Hindu Panchangam in Telugu Day starts and ends with Sunrise.