తెలుగు పంచాంగం 2021

ఆగష్టు 13, 2021 పంచాంగం

శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సరం

దక్షిణాయణం, వర్ష ఋతువు, శ్రావణము

సూర్యోదయం, సూర్యాస్తమయం

05:51, 18:33

చంద్రోదయం, చంద్రాస్తమయం

09:59, 22:10

పంచాంగము

వారము

శుక్రవారము

తిథి

శుక్ల పక్షం, పంచమి 13:42 వరకు

నక్షత్రము

హస్త 08:00 వరకు

యోగము

సాధ్య 13:47 వరకు

కరణము

బాలవ 13:42 వరకు కౌలవ 00:47, ఆగష్టు 14 వరకు

శుభ సమయములు

బ్రహ్మ ముహూర్తం

04:21 నుండి 05:06 వరకు

అభిజిత్

11:47 నుండి 12:38 వరకు

గోధూళి ముహూర్తం

18:21 నుండి 18:45 వరకు

అమృతకాలము

00:49, ఆగష్టు 14 నుండి 02:21, ఆగష్టు 14 వరకు

అశుభ సమయములు

రాహు కాలం

10:37 నుండి 12:12 వరకు

గుళిక కాలం

07:26 నుండి 09:02 వరకు

వర్జ్యం

15:38 నుండి 17:10 వరకు

యమగండకాలం

15:23 నుండి 16:58 వరకు

దుర్ముహూర్తం

08:23 నుండి 09:14 వరకు 12:38 నుండి 13:28 వరకు

ఆగష్టు 2021 పండుగలు

పండుగలు, శెలవులు మరియు ముఖ్యమైన రోజులు

Vijayawada, Andhra Pradesh, India. Telugu Panchangam Calendar July 2021 Daily Hindu Panchangam in Telugu Day starts and ends with Sunrise.