తెలుగు పంచాంగం 2021

ఆగష్టు 12, 2021 పంచాంగం

శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సరం

దక్షిణాయణం, వర్ష ఋతువు, శ్రావణము

సూర్యోదయం, సూర్యాస్తమయం

05:51, 18:34

చంద్రోదయం, చంద్రాస్తమయం

09:04, 21:30

పంచాంగము

వారము

గురువారము

తిథి

శుక్ల పక్షం, చవితి 15:24 వరకు

నక్షత్రము

ఉత్తర 08:53 వరకు

యోగము

సిద్ధ 16:13 వరకు

కరణము

విష్టి 15:24 వరకు బవ 02:35, ఆగష్టు 13 వరకు

శుభ సమయములు

బ్రహ్మ ముహూర్తం

04:21 నుండి 05:06 వరకు

అభిజిత్

11:47 నుండి 12:38 వరకు

గోధూళి ముహూర్తం

18:21 నుండి 18:45 వరకు

అమృతకాలము

02:13, ఆగష్టు 13 నుండి 03:45, ఆగష్టు 13 వరకు

అశుభ సమయములు

రాహు కాలం

13:48 నుండి 15:23 వరకు

గుళిక కాలం

09:02 నుండి 10:37 వరకు

వర్జ్యం

16:58 నుండి 18:31 వరకు

యమగండకాలం

05:51 నుండి 07:26 వరకు

దుర్ముహూర్తం

10:05 నుండి 10:56 వరకు 15:10 నుండి 16:01 వరకు

ఆగష్టు 2021 పండుగలు

పండుగలు, శెలవులు మరియు ముఖ్యమైన రోజులు

Vijayawada, Andhra Pradesh, India. Telugu Panchangam Calendar July 2021 Daily Hindu Panchangam in Telugu Day starts and ends with Sunrise.