తెలుగు పంచాంగం 2021

ఆగష్టు 1, 2021 పంచాంగం

శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సరం

దక్షిణాయణం, గ్రీష్మ ఋతువు, ఆషాఢము

సూర్యోదయం, సూర్యాస్తమయం

05:48, 18:39

చంద్రోదయం, చంద్రాస్తమయం

00:29, ఆగష్టు 02, 12:48

పంచాంగము

వారము

ఆదివారము

తిథి

కృష్ణ పక్షం, అష్టమి 07:56 వరకు

నక్షత్రము

భరణి 19:36 వరకు

యోగము

గణ్డ 22:02 వరకు

కరణము

కౌలవ 07:56 వరకు తైతిల 21:11 వరకు

శుభ సమయములు

బ్రహ్మ ముహూర్తం

04:19 నుండి 05:03 వరకు

అభిజిత్

11:48 నుండి 12:39 వరకు

గోధూళి ముహూర్తం

18:26 నుండి 18:50 వరకు

అమృతకాలము

14:13 నుండి 16:01 వరకు

అశుభ సమయములు

రాహు కాలం

17:03 నుండి 18:39 వరకు

గుళిక కాలం

15:26 నుండి 17:03 వరకు

వర్జ్యం

--

యమగండకాలం

12:14 నుండి 13:50 వరకు

దుర్ముహూర్తం

16:56 నుండి 17:48 వరకు

ఆగష్టు 2021 పండుగలు

పండుగలు, శెలవులు మరియు ముఖ్యమైన రోజులు

Vijayawada, Andhra Pradesh, India. Telugu Panchangam Calendar July 2021 Daily Hindu Panchangam in Telugu Day starts and ends with Sunrise.