తెలుగు పంచాంగం 22 మార్చి 2024

తెలుగు పంచాంగం 22 మార్చి 2024

శ్రీ శోభకృత్ సంవత్సరము, ఉత్తరాయణం, శిశిరఋతువు, ఫాల్గుణ మాసం, శుక్ల పక్షము, శుక్రవారము. పంచాంగం తిథి: త్రయోదశి నిండా రాత్రి వరకు నక్షత్రము: మఖ 04:28, మార్చి 23 వరకు యోగము: ధృతి 18:36 వరకు మొదటి కరణము: కౌలవ 17:59 వరకు రెండవ కరణము: తైతిల నిండా రాత్రి వరకు అశుభ సమయములు రాహు కాలం: 10:43 నుండి 12:14 వరకు గుళిక కాలం: 07:41 నుండి 09:12 వరకు యమగండము: 15:16 నుండి 16:48…